PQPR

PARTNER MERYTORYCZNY NARZĘDZIA: Diana Kidacka

 

PQPR (ang. Product Quantity Process Routing), jedno z narzędzi lean, które bazuje na założeniu, iż ilość produktu PQ (product quantity) odnosi się do analizy Pareto określającej zasadę 80/20 najlepszych produktów lub usług, zaś routing procesu (ang. PR) odnosi się do analizy części i procesów w celu ustalenia grup produktów. Prawidłowo stworzony PQPR pozwala na zdefiniowanie strumienia wartości i wystarczających danych dotyczących przepływu w procesach, aby rozpocząć projektowanie przepływu ciągłego (ang. One-Piece Flow). PQPR pomaga zaoszczędzić czas na rzecz ulepszeń i ustawić priorytet, dla jakiego produktu lub zakresu produktów należy stworzyć mapę strumienia wartości (ang. Value Stream Map). Strumień wartości można zdefiniować jako wszystkie etapy – zarówno te, generujące wartość dodaną, jak i nieprzynoszące wartości dodanej – wymagane do wyprodukowania produktu lub zrealizowania usługi ze stanu surowego do klienta.

Zmierzając do produkcji opartej o Lean Manufacturing, należy wdrożyć szereg zadań takich jak dokładne zdefiniowanie wartości indywidulanych produktów dla klienta, określenie „value stream”. Wartością produktu lub usługi jest jej zdolność do umożliwienia wytwórcy produktu lub usługi dostarczania wartości swoim klientom, czyli oczekiwanego produktu finalnego.  Wartość jest dostarczana za pośrednictwem strumienia wartości (ang. value stream). Jest to kompleksowy proces inicjowany przez klienta oraz jego oczekiwania, który zapewnia dostarczenie wymaganej wartości tak szybko, jak to możliwe. Strumień wartości z kolei składa się ze wszystkich zadań i działań wykorzystywanych do wprowadzenia produktu lub usługi zgodnych z koncepcją klienta i obejmuje wszystkie przepływy: informacji, pracy i materiałów. Przy tworzeniu strumienia wartości dla procesu warto także upewnić się, że zaangażowane osoby dostatecznie rozumieją proces i zachodzące z nim etapy.

Aby uzyskać maksymalne korzyści z działań związanych z mapowaniem strumienia wartości, ważne jest, aby poświęcić należyty czas w celu identyfikowania rodziny produktów, które zamierzamy zweryfikować i ulepszać.

Poniżej przedstawiono przykład realizacji PQPR.

1.Product Quantity

a) wskazanie produktów lub usług sprzedawanych przez firmę w celu generowania przychodów. Mogą to być różne modele produktu, warianty, różne typy usług itp

b) zebranie informacji o wielkości sprzedaży lub przychodach ze sprzedaży każdego produktu z listy.

Jako wyjściową zasadę zaleca się próbę zebrania danych z okresu 6 do 12 miesięcy (PQ)[1]. W niektórych przypadkach możliwe jest też wzięcia pod uwagę prognoz. Niekiedy produkt „najistotniejszy” z punktu widzenia ilości sprzedawanych materiałów będzie inny niż ten, w wyniku sprzedaży którego uzyskuje się najwyższe przychody. W takiej sytuacji decyzję dotyczącą kierunku działań powinno podjąć kierownictwo. Umożliwi to skoncentrowanie się na budowaniu VSM w oparciu o najbardziej krytyczne produkty, które będą miały największy wpływ z punktu widzenia biznesowego na podaż etc. Po przygotowaniu listy produktów wraz z ich wolumenem lub udziałem w przychodach należy zgromadzić informacje o routingu (sekwencji) procesów (pkt. 2).

Tab. 1. Zestawienie sprzedaży i udziału w sprzedaży w PQ [opracowanie własne]

2. Process Routing

Celem zastosowania tego narzędzia jest uzyskanie informacji, w jaki sposób każda rodzina produktów przechodzi przez ten proces. Na przykład, czy niektóre produkty przechodzą przez dokładnie te same maszyny? Jeśli tak, możemy je pogrupować i utworzyć jeden zestaw map strumienia wartości obejmujących oba produkty.

 1. w tabeli, w której wymienione zostały produkty/usługi należy w poziomie zapisać wszystkie główne funkcje, działania, działy lub procesy, przez które przechodzą. Innymi słowy, wszystkie funkcje lub działy, które są zaangażowane w przetwarzanie produktu lub usługi, aż dotrą one od początku do końca tj. klienta docelowego.
 2. jak ukazano na rysunku (Rys. 2), należy oznaczyć odpowiednie procesy przez który przechodzi dany produkt, symbolem „x”. Chociaż w poniższej tabeli założono tylko 10, w rzeczywistości na tej liście mogą znajdować się setki produktów. Nietrudno zaobserwować można, iż produkt 1 i produkt 4 mają podobne procesy. To podobieństwo sprowadza je więc do pojedynczej grupy. Podobnie, produkt 5 i produkt 8 można przypisać do tej samej grupy, ponieważ mają one podobne przebiegi procesowe.

Tab. 2. Zestawienie sprzedaży i udziału w sprzedaży – część PR [opracowanie własne]

 1. następnie w oparciu o powyższą tabelę, należy nadać priorytet produktowi lub grupie produktów, dla których chcielibyśmy rozpocząć budowanie VSM. Może to być produkt o najwyższej sprzedaży lub o najwyższym dochodzie lub produkt, który napotyka najwięcej problemów w sekwencji procesów.

Kombinacja dwóch narzędzi stanowi PQPR. W tab. 3  zaobserwować można największą produkcję i sprzedaż produktu X, natomiast największy przychód generuje sprzedaż produktu B.
Następnie na podstawie sekwencji procesów można stwierdzić, że X oraz A przechodzą przez te same etapy produkcji.  Ponadto produkt A stanowił drugie miejsce pod kątem zarówno sprzedaży, jak i liczby wysłanych jednostek. Tak więc w tym przykładzie najwłaściwszym byłoby wspólne odwzorowanie produktu X i Z.

Tab. 3. Zestawienie sprzedaży i udziału w sprzedaży w PQ [opracowanie własne]

Jeśli Twoja organizacja oferuje jakiekolwiek produkty lub usługi o małej wielkości i dużej różnorodności, najważniejszym sposobem zgodnym z zasadami lean w celu minimalizacji problemów wynikających z dużej zmienności jest segregacja produktów w odpowiednie grupy (rodziny) produktów. Jest to istotne dla efektywnego zarządzania całkowitym zapotrzebowaniem dla grupy, maksymalizując przepływ (flow[2]) do odpowiedniego poziomu, zgodnie z ideą lean.
Całkowite zapotrzebowanie na rodzinę produktów jest znacznie bardziej przewidywalne i łatwiejsze do kontrolowania niż zapotrzebowanie na każdy produkt lub usługę.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że szczupłe zarządzanie tak różnorodnymi produktami jest po prostu niemożliwe bez dobrze przemyślanych grup produktów.

Tworząc grupy produktów, należy, analogicznie do powyższych założeń), rozpisać wszystkie materiały/usługi np. w wierszach, zawierając elementy prowadzące do powstania finalnego produktu (Rys. 4). Następnie w kolumnach można wpisać procesy. Oprócz procesów i maszyn można również użyć dodatkowych kolumn dla wszystkich innych czynników, które wyróżniają linie produktów (z perspektywy operacji). Wskazane może być formatowanie komórek w celu identyfikacji procesów wchodzących w skład dzielonego centrum, gdyż podczas grupowania podobnych produktów często poszukuje się możliwości segregacji podobnych procesów mogących w bliskim czasie być przeprowadzone w urządzeniach/maszynach dedykowanych do tej właśnie grupy. Dla każdego procesu stosowanego do dostarczenia danego produktu lub usługi, należy zaznaczyć komórkę symbolem X oraz opcjonalnie np. A, A’ dla procesu alternatywnego. Poprzez przeniesienie  wierszy w celu pogrupowania podobnych produktów, uzyskujemy informację o tym, co rodzina produktów oznacza w danej firmie.
Zwykle rodzina produktów składa się z produktów i usług, które są na tyle podobne, że do celów planowania można je traktować jako pojedynczy produkt.

W przypadku, gdy całkowity czas procesu dla produktów może wynieść więcej niż 30% średniego czasu dla wszystkich produktów/usług w danej linii, warto

Proces, który zajmuje więcej niż 30% średniej, może wymagać specjalnej uwagi w celu zidentyfikowania tych, których wyprodukowanie zajmuje znacznie więcej czasu. Warto wówczas zanalizować je osobno, aby móc zweryfikować słuszność przeniesienia ich do innej grupy produktów lub zaplanować ich wytwarzanie przy użyciu specjalnych technik.

Tab. 4. Matryca grup produktów dla linii produkcyjnej [opracowano na podstawie 2]

Prawidłowo stworzony PQPR pozwala na zdefiniowanie strumienia wartości i wystarczających danych dotyczących przepływu w procesach. W praktyce procesy, a tym samym analizy mogą będą znacznie bardziej skomplikowane niż scenariusze przedstawione w opracowaniu. Przyjęta metodyka tworzenia PQPR nie powinna się jednak znacznie różnić. Proces ten działa również w środowisku biurowym. Zamiast weryfikować na maszyny, urządzenia możemy obserwować np. „przepływ” dokumentacji przez biuro.

Bibliografia

[1] Anupindi, Ravi, Sunil Chopra, Sudhakar D. Deshmukh, Jan A. Van Mieghem, and Eitan Zemel. Managing Process Business Flows. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006

[2] Finch, Byron. Operations Now. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2006

Netografia

[3] How to Create a Product Quantity / Product Routing Matrix, dostęp online pod adresem: https://blog.gembaacademy.com/2008/02/12/how-to-create-a-product-quantity-product-routing-matrix, [dostęp 25.09.2018 r.]

[4] Pre-requisites for Creating Value Stream Map, dostęp online pod adresem: http://www.leanforu.com/pre-requisites-for-creating-value-stream-map/, [dostęp 25.09.2018 r.]

[5] Product Family Matrix; dostęp online pod adresem: https://www.systems2win.com/solutions/product-family-matrix.htm, [dostęp 26.09.2018 r.]

[6] Product Quantity Process Routing (PQPR), dostęp online pod adresem: https://enna.com/dictionary/product-quantity-process-routing-pqpr, [dostęp 25.09.2018 r.]

[7] Value Stream Mapping overview, dostęp online pod adresem: https://blog.gembaacademy.com/2008/02/08/value-stream-mapping-overview/, [dostęp 26.09.2018 r.]

Przypisy

[1]   How to create a product quantity – product routing matrix [3]

[2] flow (ang. przepływ) – przepływ procesów, czynności; działania muszą następować po sobie z minimalnymi przerwami i minimalnymi zapasami pośrednimi

299 komentarzy

 1. TracyFauth

  migliori farmacie online 2023: avanafil spedra – comprare farmaci online con ricetta

 2. TracyFauth

  farmaci senza ricetta elenco: avanafil spedra – farmacia online senza ricetta

 3. SonnyNeilt

  farmacie online sicure: Tadalafil generico – acquisto farmaci con ricetta

 4. TracyFauth

  farmacia online più conveniente: Tadalafil generico – farmacia online più conveniente

 5. Michaelfes

  Paxlovid over the counter: Buy Paxlovid privately – paxlovid pill

 6. Michaelfes

  wellbutrin prescription mexico: Buy Wellbutrin SR online – wellbutrin australia cost

 7. Michaelfes

  where buy generic clomid price: Buy Clomid Shipped From Canada – where to get generic clomid online

 8. Michaelfes

  buy ventolin online europe: Ventolin HFA Inhaler – compare ventolin prices

 9. Michaelfes

  average cost for wellbutrin: Wellbutrin prescription – wellbutrin canada

 10. RobertFeela

  mexican rx online: mexican medicine – mexican pharmaceuticals online

 11. Danielnurgy

  mexican border pharmacies shipping to usa mexican pharmacy online mexican pharmacy

 12. RobertFeela

  legal online pharmacies: online meds – canada pharmacies top best

 13. RichardCaple

  mexican border pharmacies shipping to usa: mexican online pharmacy – best online pharmacies in mexico

 14. RobertFeela

  mexico drug stores pharmacies: mexico pharmacy – mexican drugstore online

 15. Danielnurgy

  buying from online mexican pharmacy best online pharmacy reputable mexican pharmacies online

 16. CharlesKit

  lisinopril 20 mg prices buy lisinopril online lisinopril 10mg tablet

 17. Scottbasia

  lisinopril 12.5 mg tablets: buy lisinopril online – online lisinopril

 18. CharlesKit

  zithromax 250 buy zithromax buy azithromycin zithromax

 19. VernonFremo

  buy zithromax canada: buy zithromax canada – can you buy zithromax over the counter in canada

 20. Scottbasia

  lisinopril best price: lisinopril online canada – lisinopril 12.5 mg 10 mg

 21. VernonFremo

  zestoretic 10 12.5 mg: buy lisinopril online – lisinopril 5 mg canada

 22. Richardfon

  Vardenafil price Levitra 10 mg buy online Vardenafil online prescription

 23. Richardfon

  best erection pills medication for ed best treatment for ed

 24. Richardfon

  best pills for ed ed drug prices medications for ed

 25. Josephclarp

  buy kamagra online usa: Kamagra tablets – super kamagra

 26. Richardfon

  5mg tadalafil generic tadalafil compare prices buy tadalafil 10mg india

 27. Anthonyler

  п»їprescription drugs: buy prescription drugs – cialis without doctor prescription

 28. Jamesdak

  https://clomid.sbs/# can i buy cheap clomid without prescription

 29. RobertFus

  where can i buy generic clomid without prescription: buy cheap clomid price – where can i get generic clomid without a prescription

 30. Jamesdak

  https://propecia.sbs/# order cheap propecia without a prescription

 31. RobertFus

  doxycycline hyc: doxycycline 100mg – doxycycline hyc 100mg

 32. Jamesdak

  http://clomid.sbs/# can you buy cheap clomid without prescription

 33. RobertFus

  buy cheap clomid prices: cheap clomid pills – can i order cheap clomid pill

 34. Timothyruill

  doxycycline hyclate 100 mg cap: doxycycline 150 mg – doxycycline 100mg online

 35. RobertFus

  where can i buy prednisone without a prescription: prednisone 20mg prices – prednisone pills 10 mg

 36. RobertFus

  doxycycline without prescription: doxycycline tablets – how to buy doxycycline online

 37. RobertFus

  buying cheap clomid no prescription: clomid pills – can you get cheap clomid without insurance

 38. BrianSheew

  canada ed drugs: 77 canadian pharmacy – canadian online pharmacy canadapharmacy.guru

 39. Davidunark

  india pharmacy mail order: reputable indian pharmacies – online pharmacy india indiapharmacy.pro

 40. BrianSheew

  pharmacy website india: india pharmacy – Online medicine order indiapharmacy.pro

 41. BrianSheew

  Online medicine order: indian pharmacy – top online pharmacy india indiapharmacy.pro

 42. BrianSheew

  indian pharmacy online: online shopping pharmacy india – best online pharmacy india indiapharmacy.pro

 43. Davidunark

  Online medicine home delivery: reputable indian pharmacies – top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro

 44. BrianSheew

  online shopping pharmacy india: india pharmacy – india pharmacy indiapharmacy.pro

 45. BrianSheew

  buy prescription drugs from india: india online pharmacy – indianpharmacy com indiapharmacy.pro

 46. Davidunark

  indian pharmacy: world pharmacy india – online shopping pharmacy india indiapharmacy.pro

 47. BrianSheew

  cheapest online pharmacy india: Online medicine home delivery – india online pharmacy indiapharmacy.pro

 48. Davidunark

  cheapest online pharmacy india: Online medicine home delivery – pharmacy website india indiapharmacy.pro

 49. BrianSheew

  online shopping pharmacy india: Online medicine order – top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro

 50. Jameswem

  http://viagra.eus/# Viagra generic over the counter

 51. Jameswem

  https://viagra.eus/# sildenafil over the counter

 52. Ramirocob

  Buy Vardenafil 20mg online: Cheap Levitra online – Vardenafil price

 53. LarryHeemi

  https://mobic.icu/# can you get cheap mobic pills

 54. ErnieSmics

  Plavix generic price: п»їplavix generic – cheap plavix antiplatelet drug

 55. Terrymax

  Paxlovid buy online: antiviral paxlovid pill – paxlovid cost without insurance

 56. LarryHeemi

  http://mobic.icu/# cost of mobic for sale

 57. ErnieSmics

  cheap plavix antiplatelet drug: antiplatelet drug – clopidogrel bisulfate 75 mg

 58. LarryHeemi

  http://plavix.guru/# cheap plavix antiplatelet drug

 59. Ralphcaf

  world pharmacy india: online pharmacy india – best india pharmacy

 60. Ralphcaf

  indian pharmacy online: indian pharmacy – indian pharmacy paypal

 61. Ralphcaf

  canadian pharmacy online reviews: best pharmacy online – canadian king pharmacy

 62. CharlesNax

  purple pharmacy mexico price list – mexico pharmacy online – mexican drugstore online

 63. JamesSheax

  buying prescription drugs in mexico online – mail order pharmacy mexico – mexican rx online

 64. CharlesNax

  purple pharmacy mexico price list or mexico pharmacy online – mexican border pharmacies shipping to usa

 65. JamesSheax

  mexican pharmaceuticals online – mexican pharmacy – mexico drug stores pharmacies

 66. Stevenwig

  buy generic neurontin: neurontin pills – buy neurontin online

 67. Williambleva

  An unmatched titan in the world of international pharmacies. http://gabapentin.world/# drug neurontin

 68. Clintosciz

  Quick turnaround on all my prescriptions. https://mexicanpharmacy.site/# mexican online pharmacies prescription drugs

 69. Clintosciz

  safe and effective drugs are available. http://indianpharmacy.life/# indian pharmacies safe

 70. Charleskag

  buying from online mexican pharmacy Mexico pharmacy online mexico pharmacy

 71. Clintosciz

  I love the convenient location of this pharmacy. https://drugsotc.pro/# canadian pharmacy world coupon

 72. Clintosciz

  A pharmacy that genuinely cares about community well-being. https://indianpharmacy.life/# reputable indian online pharmacy

 73. FelixTuh

  buying ed pills online buy ed pills online the best ed pills

 74. BobbyMix

  An excellent choice for all pharmaceutical needs. https://doxycyclineotc.store/# doxycycline 300 mg price

 75. FelixTuh

  doxycycline online pharmacy canada buy doxycycline for acne where can you get doxycycline

 76. BobbyMix

  They provide a world of health solutions. http://doxycyclineotc.store/# doxycycline 100g tablets

 77. GregoryNor

  Definitive journal of drugs and therapeutics. buy zithromax online fast shipping: buy Z-Pak online – zithromax prescription online

 78. Rogerwrity

  Their dedication to global health is evident. mail order pharmacy india: reputable indian online pharmacy – mail order pharmacy india

 79. FelixTuh

  mail order pharmacy india: indian pharmacies safe – india pharmacy mail order

 80. Rogerwrity

  Always my first choice for international pharmaceutical needs. top online pharmacy india: online pharmacy india – indian pharmacy paypal

 81. Rogerwrity

  A touchstone of international pharmacy standards. legal canadian pharmacy online: onlinecanadianpharmacy 24 – canadian pharmacy online

 82. Rogerwrity

  Been relying on them for years, and they never disappoint. canada drugs online: reliable canadian online pharmacy – pharmacy rx world canada

 83. FelixTuh

  best canadian pharmacy online: canada rx pharmacy world – canadian pharmacy meds

 84. Rogerwrity

  The children’s section is well-stocked with quality products. reputable mexican pharmacies online: reputable mexican pharmacies online – buying prescription drugs in mexico online

 85. Job site portals in the USA

  I like the valuable information you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at once more here frequently.
  I’m relatively certain I will be told many new stuff proper here!
  Good luck for the following!

 86. Rogerwrity

  They provide access to global brands that are hard to find locally. canadian pharmacy online: buy canadian drugs – pharmacy rx world canada

 87. MichaelOwepe

  best canadian pharmacy: canadian king pharmacy – certified canadian pharmacy

 88. Rickeysoula

  Pharmacies en ligne certifiГ©es – Pharmacie en ligne livraison gratuite

 89. Freiiaflower Cam Model

  Attractive redhead young woman making video call on webcam sitting on bed at cute bedroom

 90. Tourist Visa Online

  Wonderful article! That is the type of information that should be shared across the internet.
  Disgrace on Google for now not positioning this put up higher!

  Come on over and consult with my site . Thank you =)

 91. DanielWooft

  https://interpharm.pro/# candadian pharmacy
  legitimate online pharmacy no prescription – internationalpharmacy.icu I appreciate their late hours for those unexpected needs.

 92. gaming parties

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get
  that „perfect balance” between usability and visual appeal.
  I must say you’ve done a amazing job with this.
  Additionally, the blog loads extremely quick for me on Opera.
  Exceptional Blog!

 93. tracfone special

  Hi friends, pleasant piece of writing and pleasant urging
  commented at this place, I am actually enjoying by these.

  Also visit my blog post – tracfone special

 94. tracfone special

  This is very interesting, You are a very skilled
  blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

  Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Feel free to surf to my website; tracfone special

 95. tracfone

  Tremendous issues here. I am very glad to
  look your post. Thanks so much and I’m looking
  forward to contact you. Will you please drop me a e-mail?

  Have a look at my website; tracfone

 96. http://tinyurl.com

  I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 97. http://tinyurl.com/2f4sm3hl

  Aw, this was a very good post. Taking the time and actual
  effort to create a great article… but what can I say… I procrastinate a lot
  and never seem to get nearly anything done.

 98. tinyurl.com

  Good day! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Cheers

 99. coupon

  Hello, after reading this amazing piece of writing i am too delighted to share my familiarity here with colleagues.

  Feel free to visit my web site … coupon

 100. tinyurl.com

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or
  two pictures. Maybe you could space it out better?

 101. tinyurl.com

  I’m not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for great info I was looking for this info for
  my mission.

 102. tinyurl.com

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the
  simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly
  get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and
  defined out the whole thing without having side effect , people
  can take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 103. korbiwiki.de

  I’m curious to find out what blog system you happen to be
  working with? I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to
  find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 104. http://bit.ly

  I read this piece of writing completely about the comparison of most
  recent and previous technologies, it’s awesome article.

 105. http://t.co/

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading your blog
  and look forward to all your posts! Carry
  on the great work!

 106. air ticket booking

  I am truly thankful to the owner of this website who has
  shared this wonderful post at at this time.

 107. http://tinyurl.com/yabcc5o4

  This article provides clear idea designed for the new viewers of blogging, that actually how to do running a blog.

 108. bitly.com

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this web site on regular basis to take updated from latest gossip.

 109. ps4 games in

  Good blog post. I absolutely love this site. Stick
  with it!

 110. ps4 games is

  Admiring the dedication you put into your site and detailed
  information you present. It’s great to come across a blog
  every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.
  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 111. j.mp

  Hi there it’s me, I am also visiting this web site daily, this web site
  is truly pleasant and the people are really sharing fastidious thoughts.
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 112. coub.com

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the
  screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser
  compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the issue fixed
  soon. Thanks scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 113. there quest bars

  Hi, I log on to your new stuff on a regular basis.

  Your humoristic style is witty, keep doing what you’re doing!
  quest bars http://bitly.com/3jZgEA2 quest bars

 114. where asmr

  hello there and thank you for your info – I have certainly picked up anything
  new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the website a lot of times previous
  to I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will
  often affect your placement in google and could damage your
  high-quality score if ads and marketing with Adwords.

  Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again soon.

 115. was scoliosis surgery

  I have read several excellent stuff here. Certainly
  value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort
  you set to make such a magnificent informative web site.

 116. asmr are

  Heya i am for the primary time here. I came across
  this board and I find It truly helpful & it helped
  me out much. I am hoping to give something again and help others like you helped me.

 117. off asmr

  What’s up every one, here every one is sharing such familiarity, therefore it’s fastidious to read this website, and I used to go to see this webpage every day.

 118. where asmr

  Keep this going please, great job!

 119. of scoliosis surgery

  This is my first time pay a visit at here and i am genuinely pleassant to read all at
  one place.

 120. bit.ly

  I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted
  at this web site is really nice.

 121. http://bitly.com/

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 122. of web hosting

  Wow, superb weblog structure! How lengthy
  have you been running a blog for? you make running a blog glance easy.
  The total glance of your web site is wonderful, as
  smartly as the content material!

 123. the ps4 games

  Appreciation to my father who stated to me regarding this blog, this webpage is in fact
  amazing.

 124. ps4 games my

  First of all I want to say terrific blog! I had a
  quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Kudos!

 125. it ps4 games

  Hello there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg
  it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

 126. where gamefly

  Hola! I’ve been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Houston Texas! Just wanted to tell you keep up the good work!

 127. bitly.com

  Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you can be a great author.I will always bookmark your blog and will eventually come back someday.
  I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice holiday weekend!

 128. http://tinyurl.com/

  Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you provide.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.
  Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including
  your RSS feeds to my Google account.

 129. http://tinyurl.com

  When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to
  be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

 130. http://tinyurl.com/

  Hi, after reading this awesome article i am as well happy to share my
  experience here with friends.

 131. j.mp

  It is really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful information with
  us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 132. tinyurl.com

  Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it,
  you’re a great author. I will make certain to bookmark your blog and
  definitely will come back from now on. I want to encourage you to continue your great
  posts, have a nice day!

 133. bitly.com

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to
  shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to
  seeing it grow over time.

 134. http://j.mp

  I appreciate, result in I found just what I used to be having a look for.

  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 135. http://tinyurl.com

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus
  i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 136. tinyurl.com

  Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I bookmarked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help others.

 137. http://tinyurl.com/

  Your style is really unique in comparison to other folks I’ve read
  stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just bookmark this page.

 138. Jonah

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my
  iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 139. Virginia

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a
  hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 140. Jada

  Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after looking at many of the articles
  I realized it’s new to me. Regardless, I’m
  definitely pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back
  often!

 141. tinyurl.com

  I was able to find good information from your articles.

 142. tinyurl.com

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this
  I have found It positively useful and it has aided me out loads.

  I hope to give a contribution & help other users like its aided me.
  Great job.

 143. dating sites of

  Every weekend i used to go to see this site, for the reason that i want enjoyment,
  for the reason that this this website conations truly nice funny information too.

 144. free dating sites or

  I got this web page from my buddy who told me about this web page
  and at the moment this time I am browsing this web
  page and reading very informative articles or reviews here.

 145. dating sites are

  Hey there just wanted to give you a quick heads
  up and let you know a few of the images aren’t loading properly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it
  in two different browsers and both show the same results.

 146. in free dating sites

  Generally I do not learn article on blogs, however I wish
  to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice
  article.

 147. but scoliosis surgery

  Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for
  your excellent information you have got right here on this post.

  I am coming back to your blog for more soon.

 148. with surgery scoliosis

  This blog was… how do I say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something which helped me.
  Appreciate it!

 149. scoliosis surgery in

  I do not even know how I finished up here, but I thought this put up was once great.
  I don’t understand who you’re but definitely you’re
  going to a famous blogger should you are not already.
  Cheers!

 150. of free dating sites

  Greetings from California! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during
  lunch break. I really like the knowledge you present here
  and can’t wait to take a look when I get home. I’m
  surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, very good site!

 151. when dating sites

  I think that what you said made a ton of sense.
  But, think about this, suppose you added a little information? I ain’t suggesting your
  content is not good., however what if you added
  something to possibly grab people’s attention? I mean NL39 – LEAN prosto i skutecznie is a little
  plain. You might peek at Yahoo’s front page and note how they create news titles to get people interested.
  You might add a related video or a pic or two to grab
  people excited about everything’ve written. Just my opinion,
  it would bring your blog a little livelier.

 152. on dating sites

  Hello I am so glad I found your website, I really found you by accident, while I
  was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and
  would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep
  up the fantastic job.

 153. this dating sites

  I do not even know the way I ended up here, however I
  believed this submit was once great. I do not know who
  you might be but certainly you are going to a well-known blogger
  if you happen to are not already. Cheers!

 154. dating sites when

  Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!
  Very useful info particularly the final part 🙂 I deal with such information much.

  I was looking for this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 155. dating sites my

  Thanks for finally writing about > NL39 – LEAN prosto i skutecznie < Loved it!

 156. the asmr

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog.

  You have some really great posts and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Thank
  you!

 157. your asmr

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 158. https://6869milesoflove.tumblr.com/

  free dating sites
  First off I want to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
  I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying
  to figure out how to begin. Any recommendations or
  hints? Many thanks! dating sites

 159. https://785days.tumblr.com/

  free dating sites
  After looking at a number of the blog posts on your
  site, I honestly appreciate your way of blogging.

  I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.

  Please visit my web site as well and tell me what you think.
  https://785days.tumblr.com/ free dating sites

 160. http://t.co/W1HNNqzfr7

  scoliosis
  After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
  on every time a comment is added I get four emails with the exact same comment.
  Is there an easy method you can remove me from
  that service? Thanks a lot! scoliosis

 161. tinyurl.com

  scoliosis
  These are genuinely enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some good factors here. Any way
  keep up wrinting. scoliosis

 162. digitalmedialab.johncabot.edu

  scoliosis
  Valuable information. Fortunate me I discovered your
  website accidentally, and I’m surprised why this twist of fate did not took place in advance!

  I bookmarked it. scoliosis

 163. tinyurl.com

  scoliosis
  Good day! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at some of the posts I realized it’s
  new to me. Anyways, I’m certainly happy I stumbled
  upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!
  scoliosis

 164. bit.ly

  scoliosis
  I seriously love your site.. Great colors & theme. Did
  you create this amazing site yourself? Please reply
  back as I’m wanting to create my own personal blog and would like to
  find out where you got this from or just what the theme
  is called. Thanks! scoliosis

 165. asmr that

  Thank you, I have recently been looking for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve came
  upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you positive
  in regards to the source?

 166. but asmr

  Excellent article! We are linking to this great article on our
  website. Keep up the great writing.

 167. on asmr

  Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 168. http://bitly.com

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website
  yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
  cheers

 169. tinyurl.com

  Very good information. Lucky me I recently found your blog by accident (stumbleupon).
  I have book marked it for later!

 170. asmr when

  Thanks , I have just been looking for info approximately this
  topic for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far.
  But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the supply?

 171. in asmr

  I am actually happy to glance at this web site posts which consists of lots of
  helpful data, thanks for providing such data.

 172. gamefly your

  Great site you have here.. It’s hard to find high-quality
  writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 173. gamefly why

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to
  claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Any way I’ll be subscribing on your augment and even I achievement you get admission to
  consistently quickly.

 174. was asmr

  Hi, I want to subscribe for this webpage to take latest updates, therefore where can i do it please help.

 175. there asmr

  Do you have any video of that? I’d love to find out more details.

 176. asmr why

  It’s hard to come by educated people on this subject,
  however, you sound like you know what you’re
  talking about! Thanks

 177. and asmr

  Quality articles is the important to invite the viewers to pay a
  visit the web page, that’s what this web page is providing.

 178. a asmr

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering
  your situation; we have developed some nice procedures and
  we are looking to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 179. gamefly of

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 180. gamefly on

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 181. allrealestateph.com

  Unquestionably consider that that you stated. Your favourite reason seemed to
  be on the web the simplest factor to consider of. I say to you,
  I certainly get annoyed at the same time as other folks consider concerns that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing with
  no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get
  more. Thank you

  my web blog; allrealestateph.com

 182. Maricruz

  I wanted to follow up and let you know how much I treasured discovering your site
  today. I will consider it a real honor to do things at my
  workplace and be able to use the tips discussed on your web site and also engage in visitors’ reviews like this.
  Should a position connected with guest author become offered at your end, make sure
  you let me know.

  My web blog :: Maricruz

 183. https://fahl.uk

  I am in fact grateful to the owner of this website who has shared this fantastic paragraph at here.

  Visit my site … https://fahl.uk

 184. coursebuddy.meltdowndesigner.com

  Good web site! I truly love how it is easy on my
  eyes and the data are well written. I’m wondering how I
  could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick!
  Have a nice day!

  Have a look at my page; coursebuddy.meltdowndesigner.com

 185. phoenix.askmeclassifieds.com

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this
  post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
  You are amazing! Thanks!

  Feel free to visit my homepage … phoenix.askmeclassifieds.com

 186. situs judi slot online

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I
  to find It really helpful & it helped me out a lot.
  I hope to provide one thing back and help others like you aided me.

 187. judi slot uang asli

  Hi there to all, how is everything, I think every one is
  getting more from this site, and your views are pleasant designed for new visitors.

 188. idn poker Qq

  I have been brߋwsіng on-line greater than three hourѕ theѕe days, yet I by no meqns foᥙnd any interesting article like yours.
  It is lovely worth sufficіent for me. In my view, if all site owners and bloggers made just rigһt content materal
  as you did, thee web shall be much more useful thɑn ever before. http://www.cpzibo.ru/index.php?option=com_easybook&limit536330

 189. https://gameaco.com/anda-ingin-joker123-vip

  Saya telah telah berselancar online lebih dari 4 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.
  It is cukup berharga bagi saya. Dalam pandangan saya,
  jika semua pemilik web dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan,
  web akan menjadi a jauh lebih berguna dari sebelumnya.

  Here is my web blog; Situs joker terbaik, https://gameaco.com/anda-ingin-joker123-vip,

 190. Game Slot Joker123

  I am truly delighted to glance at this website posts which
  consists of plenty of helpful facts, thanks for providing
  these kinds of statistics.

  My webpage … Game Slot Joker123

 191. Diane

  If you desire to grow your experience only keep visiting this web page and be updated with the hottest news update posted here.

 192. i epicwin

  Hello just wanted to give you a quick heads up
  and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Have a look at my webpage: i epicwin

 193. ozarkstalk.com

  I do trust all of the ideas you’ve offered on your post.
  They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts
  are too short for newbies. May you please prolong them a bit from next time?
  Thanks for the post.

  Here is my web-site … ozarkstalk.com

 194. https://8fx.news

  What i do not understood is if truth be told how you are not
  really a lot more smartly-preferred than you might be
  right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly when it comes
  to this topic, made me in my view consider
  it from a lot of various angles. Its like men and women are not
  involved unless it’s something to do with Woman gaga!
  Your own stuffs excellent. All the time take care of it up!

  my web blog: https://8fx.news

 195. Dallas

  Wow! Finally I got a website from where I know how to actually obtain helpful facts concerning my study and knowledge.

 196. kebe.top

  Yay google is my queen assisted me to find this
  outstanding web site!

  Feel free to surf to my webpage kebe.top

 197. Lenora

  Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and
  piece of writing is actually fruitful in support of me, keep
  up posting such articles or reviews.

 198. j.mp

  Thanks to my father who shared with me regarding this website, this website is actually remarkable.
  asmr 0mniartist

 199. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Magnificent website. A lot of helpful information here.
  I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious.
  And naturally, thank you in your effort! asmr 0mniartist

 200. asmr https://0mniartist.tumblr.com

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is
  completely off topic but I had to tell someone! asmr 0mniartist

 201. 0mniartist

  Hi! Someone in my Myspace group shared this
  site with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and great design and style.
  0mniartist asmr

 202. minecraft games

  each time i used to read smaller articles that also clear their motive, and that is also
  happening with this article which I am reading now.

 203. web hosting

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would
  really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme.
  Appreciate it

 204. web hosting

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes
  and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put
  things off a lot and don’t manage to get anything done.

 205. web hosting

  This paragraph presents clear idea for the new viewers of blogging, that
  genuinely how to do blogging and site-building.

 206. ps4 games

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.

  The text in your post seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d
  post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the issue resolved soon. Thanks

 207. tinyurl.com

  If some one wants to be updated with hottest technologies therefore he must
  be go to see this site and be up to date everyday.

 208. http://tinyurl.com/yefltres

  This paragraph is really a nice one it assists new web users, who are wishing for blogging.

  games ps4 185413490784 games ps4

 209. gamefly

  I’m gone to tell my little brother, that he should also visit this web site on regular basis
  to take updated from most up-to-date news.

 210. pilgrimhouse.or.kr

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware
  of. I say to you, I definitely get annoyed while people think
  about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well
  as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 211. tinyurl.com

  naturally like your web-site however you need to take a look at the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems and I find
  it very troublesome to tell the truth then again I’ll
  definitely come again again.

 212. tinyurl.com

  Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing
  through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m certainly delighted I came across it
  and I’ll be book-marking it and checking back often!

 213. cheap flights

  I do consider all the ideas you’ve offered for your post.
  They are very convincing and can certainly work.
  Still, the posts are too short for starters. Could you please extend
  them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 214. tinyurl.com

  May I simply just say what a comfort to uncover someone that really understands what they are talking about online.

  You actually understand how to bring a problem to light and
  make it important. A lot more people need to look at this and understand this side of your story.
  I can’t believe you’re not more popular given that you certainly possess the gift.

 215. cheap flights

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with
  my Facebook group. Talk soon!

 216. cheap flights

  My brother suggested I might like this blog.
  He was entirely right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this
  information! Thanks!

 217. cheap flights

  Do you mind if I quote a few of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same
  area of interest as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this okay with you. Thanks!

Funkcja trackback/Funkcja pingback

 1. gay aam chat - gay chat sex https://gayinteracialchat.com/
 2. gay discord chat - gay chat rooms free https://free-gay-sex-chat.com/
 3. gay chat room facebook - gay chat free https://gaymusclechatrooms.com/
 4. with midnight raids and chat-room traps, egypt launches sweeping crackdown on gay community - gay hot chat https://gaychatnorules.com/
 5. nh gay chat - chat canada gay https://gayphillychat.com/
 6. gay chat rpulete - gay phone chat line free trial https://chatcongays.com/
 7. gay chat - gay male incest chat https://gay-live-chat.net/
 8. easy gay chat - boy self sucking chat room gay chum's brother calhoun couldn't stop https://gaychatspots.com/
 9. indiana gay chat - free gay chat lines in fitchburg,ma https://gaychatcams.net/
 10. free one on one gay sex chat on camera for masterbation - gay chat sites https://newgaychat.com/
 11. 2securely - 2supplemental
 12. URL - ... [Trackback] [...] Read More here: kanban.pl/nl39/ [...]

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *